Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega, silmas pidades ka tehnoloogiate arengust tulenevaid võimalusi. Nende iseenesest mõistetavate põhimõtete elluviimine pole aga sugugi lihtne ja nõuab teadlikku pingutust nii kodanikkonnalt kui valitsuselt.

Avatud valitsemise edendamiseks on ellu kutustud rahvusvaheline algatus Avatud Valitsemise Partnerlus (AVP, inglise keeles Open Government Partnership). Riigid, mis liituvad AVP-ga, võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötada nende elluviimiseks välja konkreetse tegevuskava koostöös kodanikuühiskonnaga. Tegevuskava ei tohi jääda ainult heaks kavatsuseks, selle elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline monitooring.

Tunnetades, et 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste järgselt oli kohalikul tasandil tekkinud valmisolek senise valitsemisstiili muutmiseks, algatas E-riigi Akadeemia projekti “Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes” (AVP KOV), mille eesmärgiks oli läbi avataud valitsemise metoodika aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades. Projektist saab lähemalt lugeda projekti veebist. 

Projekti käigus sõnastasid ja leppisid osalevad omavalitsused kokku ühistes avatud valitsemise põhimõtetes ja lubadustes. Lubaduste ja põhimõtete täisteksti leiab siit

 

 7 soovitust, kuidas muuta kohalik elu avatud valitsemisega paremaks:

 

  1. Paranda oma tegevust puudutava teabe kättesaadavust.
  2. Aruta kogukonnaga otsuseid enne kui need on lukku löödud.
  3. Muuda vabaühenduste rahastamine püsivaks ja läbipaistvaks.
  4. Arenda koos vabaühendustega kasutajasõbralikke avalikke teenuseid.
  5. Innusta noori kogukonnaelus kaasa lööma.
  6. Taju ja väldi korruptsiooniohtu.
  7. Muuda internet kättesaadavamaks ja aita edendada elanike digioskusi.

Vaata kuidas need juhised päriselus töötavad!

 

ALGATUSEGA LIITUNUD OMAVALITSUSED:

LINNAD

Keila
Kuressaare
Viljandi
Tartu

VALLAD                                                                  

Haljala
Järva-Jaani
Mäksa
Rõuge